Mkey-Latviski

Latvijas atklātās mehāniskās telegrāfa atslēgas aktivitātes

Organizē YL1ZX kontesta grupa

 


Aktivitāšu mērķis ir atcerēties, trenēties un popularizēt telegrāfa (cw) radiosakarus,
Morzes kodu raidot ar mehanisku telegrāfa atslēgu.

Daudzi radioamatieri pasaulē atkal sāk lietot šo vēsturisko sakaru veidu, un process
kļūst arvien plašāks un interesantāks, 
Raidīšanai lieto trīs dažādas mehāniskās
atslēgas: klasiskā “vertikālā” atslēga (straight key), pusautomātiskā atslēga (Bug, Vibroplex) un “zāģītis” (side swiper).
Katrai no tām ir savs īpatnējs telegrāfa signāla ritms. 
Ir pat iespējams atpazīt operatoru
ēterī pēc specifiskā ritma, ko viņš veido ar savu atslēgu.

Mehānisko telegrāfa atslēgu aktivitātes mēs organizējam pirmo reizi, un ceram, ka būs pietiekami liela atsaucība, lai tās arī regulāri turpinātu.

Datums :
– 10. februāris, 2023
– 5. maijs, 2023
– 13. oktobris, 2023
– 1. decembris, 2023

Laiks : 18:00 UTC līdz19:00 UTC. 1 stunda.

Diapazoni : 80 metri, 3520-3560 kHz.

Apmaiņas numurs : RST Vecums/atslēgas tips.

Atslēgas tipi:
– S klasiskā “vertikālā” atslēga

– B pusautomātiskā “Bug, Vibroplex”
– C “zāģītis” (Side Swiper)
Piemērs: 579 68/S

CQ : “CQ MK”

Jauda : Nav limitēta, atbilstoši radioamatiera licencei.

Rezultāts : Katra QSO operatora vecumu summa. Atkārtotie QSO un QSO ārpus aktivitāšu laika netiek ieskaitīti.

Log : Cabrillo formāts.

Log iesniedzams : var elektroniski lejuplādēt  Te vai uz e-pastu mkeys.test@gmail.com, 7 kalendārās dienas pēc aktivitātēm.

QSO fiksācijai iesakām N1MM, UDC moduli var lejuplādēt : Lejuplādēt UDC

Resultāts : Skat te.

Katram dalībniekam būs elektroniski iegūstams sertifiklāts : Iegūstams te.

Cabrillo faila paraugs :
START-OF-LOG: 3.0
LOCATION: DX
CALLSIGN: YL2TD
CLUB:
CONTEST: LATVIAN-OPEN-MKEY
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
CATEGORY-BAND: 80M
CATEGORY-MODE: CW
CATEGORY-POWER: HIGH
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CLAIMED-SCORE: 179
OPERATORS: YL2TD
NAME: Yevgeniy
ADDRESS: P.O. box 73
ADDRESS-CITY: Riga
ADDRESS-STATE-PROVINCE: LV
ADDRESS-POSTALCODE: LV1057
ADDRESS-COUNTRY: LATVIA
GRID-LOCATOR: KO26CV
EMAIL: yl2td@inbox.lv
CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.9768.0
QSO: 3521 CW 2023-01-10 1833 YL2TD 599 62 S YL2EM 599 64 S
QSO: 3522 CW 2023-01-10 1834 YL2TD 599 62 S YL3BU 599 55 S
QSO: 3524 CW 2023-01-10 1834 YL2TD 599 62 S YL3JD 599 60 B
END-OF-LOG:

Many thanks to YL2FD for the translation into Latvian.